பக்கங்கள்

ஞாயிறு, 31 ஜனவரி, 2010

எங்கேயோ படித்தது....

          பரிசு:          நீங்கள் கடவுளின் பரிசு:நீங்கள் எப்படி 
                               உருவெடுக்கப் போகிறீர்கள் என்பது,நீங்கள்
                              கடவுளுக்குத் தரப்போகும் பரிசு!

மூடிய கதவு: ரு சந்தோஷத்தின் கதவு மூடினால்
                             இன்னொரு சந்தோஷத்தின் கதவு
                              திறக்கிறது.
                             ஆனால்,நாம் எப்போதும் மூடிய கதவையே 
                             முறைத்துப்பார்த்துக்கொண்டு
                            இருக்கிறோம்!

நம்பிக்கை:    உங்களால் முடியும் என்று நீங்கள்
                             நினைத்தாலும்,
                            முடியாது என்று நினைத்தாலும்
                            இரண்டுமே சரி!
 
உஷார்:          உங்களிடம் போட்டுக்கொடுப்பவன்,
                            உங்களையும்
                           போட்டுக்கொடுப்பான்!

இழப்பு:           ஒன்றை இழந்தால்தான் 
                          ஒன்றை பெற முடியும்.
                           முட்டையை உடைத்தால் தான் 
                          ஆம்லெட்
    
  சரி சரி  கோபபடாம ஓட்டு போடுங்க ஓகே தான!